Department of industrial automation

Zadania są realizowane za pomocą wykwalifikowanego personelu posiadającego dostęp do narzędzi sprzętowych i Software, takich jak:

1
Wonderware: InTouch, Application Server/IDE, Historian, Information Server, MES Software

2
Simatic Step 7 Professional

3
SIMATIC WinCC flexible

4
TIA Portal

5
RSLogix 5000

6
RSLinx Classic

7
RSLinx Classic

8
FactoryTalk View Studio

9
Drive Tools SP

10
ELCAD

11
MOVITOOLS MotionStudio

12
Sistema

13
EPLAN Electric P8

14
Programatorów: Simatic Field PG M3

15
Mierników uniwersalnych: SONEL MPI-520

W związku z realizacją różnorodnych projektów w systemie „pod klucz”, firma ENKI rozbudowała Dział Elektryczno – Automatyczny. W chwili obecnej grupa Inżynierów Automatyków i Elektryków liczy 7 osób, zdeterminowanych do realizacji zadań automatyzacji – efektywnego i sprawnego nadzoru nad parametrami mediów i procesów technologicznych oraz zapewnienie komfortu obsługi a także pełnego bezpieczeństwa i powtarzalności.

W celu dostarczenia Państwu kompleksowych i pewnych rozwiązań nasz dział aktywnie współpracuje z partnerami, takimi jak:
– Siemens
– Sick
– Pilz
– Astor
-Schmersal
-SEW Eurodrive
-turck
-Baks